top of page

NEWS

สุขสันต์วันเด็ก 2567

" มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย " คำขวัญวันเด็ก ปี 2567

วันเด็กปีนี้ บริษัท อาเคเดีย ฟูดส์ จำกัด นำทีมโดย คุณอนุชา รัตนภิภพ กรรมการผู้จัดการ คุณมาลี เวทยะวานิช ผู้จัดการทั่วไป

และทีมผู้บริหาร ส่งมอบความสุขแก่เยาวชนผ่านของขวัญ และอุปกรณ์เสริมทักษะ ให้กับโรงเรียนและหน่วยราชการใน จ.สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม จำนวน 30 แห่ง เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ ให้เติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ ดั่งความตั้งใจและความมุ่งมั่นของทีมผู้บริหารและ พนักงานทุกคน ตามคุณค่าองค์กร " Realize CSR รับผิดชอบต่อสังคม" " และ ความสุขด้านสังคม happy socity"


#คำขวัญวันเด็ก
#วันเด็ก #วันเด็กแห่งชาติ2567 #อาเคเดียฟูดส์

bottom of page