top of page

Our Company

Arcadia Foods Co., Ltd. is a market pioneer in developing and supplying of innovative and safety food condiment who originate the business to solve the customer’s problem, founded by Mr. Anucha Rattanaphiphop in 1999.

 

Our knowledge base and direct experience in food industry for more than 18 years lead us to understand the market and can help customer to create an innovative products.

 

We are focused and specialize in customize development for individual customer in Poultry industry, Seafood industry, Restaurant Chain, Snack industry, Bakery industry, Ice cream industry and more.

 

In response to our customer, we supply a wide range of food condiment for 4 groups of product: Sauce, Premix Flour, Seasoning & Marinade and Chocolate Compound.

 

Our service chain not only deliver high quality and safety product but we also proud to deliver a value experience to our customers when they contact us.

บริษัท อาเคเดีย ฟูดส์ จำกัด ก่อตั้ง ในปี พ.ศ. 2542 โดยคุณอนุชา
รัตนภิภพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน โดยมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์วิจัยและพัฒนา เพื่อการผลิต จำหน่าย เครื่องปรุงรสสำเร็จรูป ที่มีความเป็นเลิศสำหรับธุรกิจและอุตสาหกรรมอาหาร

 

ด้วยพื้นฐานความรู้ทางด้านการจัดการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ผนวกกับประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอาหารโดยตรงที่มีมากกว่า 18 ปี ทำให้

“อาเคเดีย ฟูดส์” สามารถ สร้างสรรค์และส่งมอบสินค้าที่มีเอกลักษณ์ ปลอดภัย

และตรงตามข้อกำหนดมาตรฐานสากลต่าง ๆเพื่อการส่งออก

 

เราเชี่ยวชาญในการพัฒนาสูตรเฉพาะสำหรับลูกค้า ในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกแปรรูป สัตว์น้ำแปรรูป ร้านอาหารหลายสาขา และธุรกิจขนมขบเคี้ยว เบเกอรี  ไอศกรีม เป็นต้น

 

เรามี 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ไว้บริการลูกค้า ได้แก่  ซอสปรุงสำเร็จ แป้งผสมสำเร็จรูป ผงปรุงแต่งกลิ่นรส-ผงหมัก และช็อกโกแลต

 

เราไม่เพียงแต่ส่งมอบสินค้าทีมีคุณภาพและปลอดภัย เรายังภูมิใจในการส่งมอบประสบการณ์ในการบริการที่ดีเมื่อได้ติดต่อทีมงานของเรา

bottom of page