top of page

NEWS

พิธีไหว้ตรุษจีน 2566

新正如意 新年发财 (ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้)

สักการะศาลประจำบริษัท เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ตามธรรมเนียม เพื่อความเป็นศิริมงคลและ

สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ส่งมอบความสุข ความปรารถนาดี ให้พี่น้องชาว อาเคเดีย ฟูดส์ ทุกคน

bottom of page