NEWS

IMG_7128_resize 2.jpg
IMG_7121_R1_resize1.jpg
IMG_7122_resize 1.jpg

สุขสันต์วันเด็ก 2563

"เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย"

วันเด็ก 2563 นี้ บริษัท อาเคเดีย ฟูดส์ จำกัด นำทีมโดย คุณอนุชา รัตนภิภพ กรรมการผู้จัดการ คุณมาลี เวทยะวานิช ผู้จัดการทั่วไป และทีมผู้บริหาร ส่งมอบความสุขแก่เยาวชนผ่านของขวัญ และอุปกรณ์เสริมทักษะ ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด และโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาครและสมุทรสงคราม จำนวน 20 แห่ง เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ ให้เติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ ดั่งความตั้งใจและความมุ่งมั่นของทีมผู้บริหารและ พนักงานทุกคน ตามคุณค่าองค์กร " Realize CSR รับผิดชอบต่อสังคม" " และ ความสุขด้านสังคม Happy society"

86648_resize 1_รูปโพสต์วันเด็ก63.jpg