DELICACY

We create delicious. Develop different unique condiments. For customers in the processed poultry industry. Seafood Processing Many restaurants, snacks and bakeries.

 

เรารังสรรค์ความอร่อย พัฒนาเครื่องปรุงรสที่แตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์ สำหรับลูกค้าในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกแปรรูป อาหารทะเลแปรรูป ร้านอาหารหลายสาขา ขนมขบเคี้ยว และเบเกอรี่

  • Grey Facebook Icon

ARCADIAFOODS

© 2017 by Arcadia Foods.


       วันที่ 10 สิงหาคม 2562 บริษัท อาเคเดีย ฟูดส์ จำกัด จัดกิจกรรม Safety Day 2562 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร อาจารย์ปรีชา ทองปรีชา หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการดับเพลิง สำนักงานเขตดอนเมือง และกรรมการ  ผู้จัดการบริษัท ไฟร์ เรตคิว แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด  พร้อมทีมงาน ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟ ตลอดจนการฝึกภาคปฏิบัติการใช้ถังดับเพลิงประเภทต่างๆ

     ผู้บริหารเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน จึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้พนักงานได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานและปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น